2024年4月23日(火曜日)午前10時~午後7時まで営業いたします

Sumangguni sa amin

Sumangguni sa amin

* Kaunti lang ang staff namin dahil kami ay indibidwal na negosyo lamang. Kaya't kapag may kustomer sa amin tindahan, bibigyan namin sila ng prioridad at maaring hindi namin masagot agad ang inyong tawag sa telepono. Kung sakaling walang sumagot ng telepono, o kaya't busy ang linya, ipagpaumanhin ninyo at hinihiling namin na tumawag muli kayo sa ibang pagkakataon.

Dahil naniniwala kami na ang face to face na mga transaksyon ay isang paraan upang mabuo ang tiwala ng aming mga kustomer, naniniwala kami na pinakamahusay na paraan ng pagnegosyo ay sa tindahan lamang, kaya wala kaming serbisyo ng bilihan sa pamamagitan ng paglalakbay o home visit, delivery at internet. Mangyaring puntahan niyo kami sa tindahan.
Bilang karagdagan, dahil nais namin sagutin ng malinaw ang inyong mga sangguni, ang mga katanungan sa pamamagitan ng email ay hindi available. Hinihiling namin na pumunta kayo sa tindahan o kaya't tumawag upang sumangguni.

TEL:0276-30-1178

↑